фирмен профил

Работа в повече от 30 държави

Кеес Грееве Гринхаус Проекти работи навсякъде по света, изграждайки оранжерии, едновременно нови или вече използвани. Проектите "ключ" са нашата специалност, защото ние предлагаме много повече от конструкция на оранжерия. Ние доставяме всякакъв вид технология, която може да намерите в ежедневния градинарски бизнес. От автоматизация до сканиране, от инсталацията за напояване до стелажни системи, нашето поле на дейност все повече се разпространява през последните 40 години. Сегашните клиенти на Кеес Грееве Гринхаус Проекти могат да се намерят навсякъде по света.

Цялостно адаптиране

Началото на Кеес Грееве Гринхаус Проекти са в техниката. Поради нашия новаторски подход, нашите услуги се повишават постоянно във всички форми и размери. Новите оранжерии се изработват в нашата собствена фабрика в съответствие с най-високите съвременни стандарти. В проектирането на една оранжерия, ние вземаме предвид местните метеорологични условия, местните стандарти за културите и натоварването на инсталацията и местните стандарти за конструиране. Като икономическа алтернатива на новите оранжерии са нашите вече използвани оранжерии. Поради високото качество и устойчивост на текущите материали, вече използваните оранжерия в много случаи са отлична алтернатива. След демонтирането на оранжерията, всички материали се проверяват внимателно, за да се гарантира, че могат да се използват отново. За монтаж, същото важи: може да се осигури монтаж и на нови и на вече използвани оранжерии.

Нашият екип и партньори

Кеес Грееве Гринхаус Проекти има специален екип от около 50 служители. Нашият екип се допълва от широка мрежа от подизпълнители. За проекти в чужбина, ние сключваме партньорства с местни компании, които се контролират от Холандия. По този начин нашите международни клиенти винаги могат да бъдат осигурени за бърз местен сервиз. Нашият вътрешен транспорт на оборудването ни позволява да работим ефективно и гъвкаво.

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Update about the Schneider project: Started glazing yesterday https://t.co/L44sNNp7Vq

Tweets »