Отопление

foto Отопление

Инсталация за отопление на всяка оранжерия

Кеес Грееве Гринхаус Проекти има цялото знание за доставка и инсталация за загряване. Ние можем да осигурим различна инсталация за отопление и охлаждане, съобразени с вашата ситуация. В допълнение, ние ви осигуряваме и инсталираме пълно котелно помещение, с цистерна за топлина. С нашия опит може да ви дадем експертен съвет за това кой тип инсталация е най-добър за Вас. С нашите специалисти ние сме Ваш надежден партньор. Дори и когато става дума за по комлексни инсталации за отопление, като напр. Работа с CHP (когенерация) или много топли извори: оптимално интегриране на технологиите е наша отговорност.

Дали търсите устойчиво предприемачество? С нашите знания за системите за източници на топлина, ние можем да ви помогнем в избора на различните алтернативи. Интеграцията на CO2 системите със системите за отопление също може да бъде в добри ръце с нас. Като пълен конструктор ние имаме предимство. Оранжерия и инсталацията за загряване са напълно в съответствие.

Нашите продукти и услуги са:

  • Монтаж на котелно помещение
  • Котли на дърва и биомаса
  • Low-NOx - горелки
  • Резервоари за съхранение на топлина, хоризонтални / вертикални
  • Кондензаторски системи
  • СО2 Дозатор
  • Системи за отопление, долно и горно отопление
  • Долно нагряване или ниско отопление
  • Нагреватели и вентилатори
  • Помпи, клапани и други материали за отопление.

Нови и употребявани инсталации за отопление

И новите и вече използваните инсталации за отопление са на разположение. Дори и с използвана инсталация за подгряване сте сигурни за перфектно функциониране на инсталацията: компонентите са подробно изследвани и вече използвани преди да се поставят отново в работа. 

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Update about the Schneider project: Started glazing yesterday https://t.co/L44sNNp7Vq

Tweets »