слънчева systemen

foto слънчева systemen

Ефективни соларни решения за управление на вашата енергия

Ефективността на соларните панели продължава да расте през последните няколко години. Затова соларните панели са ефективно решение за вашите енергийни нужди. Има безброй възможности. Кеес Грееве Гринхаус Проекти могат да предоставят експертни съвети, за да направите правилната инвестиция, адаптирани към ситуацията в бизнеса. Настаняването на соларните панели на покрива от вашата оранжерия, дава възможност да станат съществена част от вашите енергийни нужди "безплатни'' източници на енергия.

На съществуващи покриви или интегрирани

Ние предлагаме възможност да монтираме панелите на съществуващите покриви от вашата оранжерия или да използваме специално изработени покриви с интегрирани панели. С добра компютърна програма ние мерим прогнозната възвръщаемост и оптималната ориентация към слънцето. Това ви дава сигурност по отношение на вашата инвестиция и ви позволява да вземете внимателно решение. Соларните панели вече са доказали като отлична замяна на природните ресурси в много страни. 

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Update about the Schneider project: Started glazing yesterday https://t.co/L44sNNp7Vq

Tweets »