Solarsystemen

foto Solarsystemen

Efficiënte solar-oplossingen voor uw energiehuishouding

Het rendement van zonnepanelen is de laatste jaren alleen maar gestegen. Daardoor zijn zonnepanelen een efficiënte oplossing om in uw energiehuishouding te voorzien. De mogelijkheden zijn talrijk. Kees Greeve Tuinbouwprojecten kan een goed advies geven over de beste investering, gericht op uw bedrijfssituatie. Plaatsing van zonnepanelen geïntegreerd in het kasdek maakt het mogelijk om een fors deel van uw energiebehoefte uit 'gratis' bronnen te betrekken.

Op bestaand dek of geïntegreerd

Daarvoor bieden we u de mogelijkheid om panelen te monteren op een bestaand kasdek of om gebruik te maken van speciaal daartoe ontwikkelde dekken met geïntegreerde panelen. Met betrouwbare computerprogramma's berekenen we de verwachte opbrengst en de optimale oriëntatie op de zon. Daardoor heeft u ook zekerheid over uw investering en kunt u een doordachte beslissing nemen. In tal van landen hebben zonnepanelen zich al bewezen als uitstekende vervanging van fossiele brandstoffen.

 

http://www.twitter.com/.kggreenhouses

Update about the Schneider project: Started glazing yesterday https://t.co/L44sNNp7Vq

Tweets »